Rapoo- It solutions & Corporate template


תולדות טירת צבי
טירת צבי הוא הקיבוץ הראשון שעלה על הקרקע במסגרת תנועת הקיבוץ הדתי.
 מיסדיו חלמו לבנות קיבוץ שמשלב בתוכו חיי תורה ועבודה במסגרת של גוש קבוצים דתיים שיבססו מוסדות חינוך תרבות וכלכלה משותפים.
 הכנות לעליה
טירת צבי הוקמה בכ"א תמוז תרצ"ז (30.6.1937) במסגרת יישובי "חומה ומגדל", ע"י כ 100 חברים מקבוצות ההכשרה שח"ל ברחובות (שהגיעו בעיקר ממזרח אירופה), וכן  בוגרי קבוצת רודגס בפתח תקווה וקבוצה שהוכשרה בכפר יעבץ (שחבריהן בעיקר יוצאי גרמניה).
לעליה על הקרקע, קדם מאבק עם מוסדות הישוב. שטח קרקע שהובטח ליד בית שאן, נמסר לשומר הצעיר. כדי לקבוע "עובדות בשטח", עלו כ 10 מחברי רודגס בתחילת ניסן תרצ"ו, לחווה פרטית ליד בית שאן, אותה קראו "בית יהודה". מיד לאחר הפסח, פרץ "המרד הערבי"
 (מאורעות 36), והמוסדות כפו על הקבוצה להתפנות לבית אלפא.
בבית אלפא, נשארה קבוצת חלוץ קטנה שהכשירה את עצמה לעליה על הקרקע.
 העליה
 במקום המיועד להתיישבות, כ 10 ק"מ מדרום לבית שאן, נמצאה חווה חקלאית ש/הוקמה ע"י מוסא אל עלמי, מחברי הועד הערבי העליון, שלאחר הפסדים, נמכרה ע"י "מתווכי קש"  לקק"ל. במרכז החווה ניצב מבנה דו-קומתי בנוי לבני בוץ, שכונה ע"י המתיישבים "הטירה", החווה הוקפה  בחומת לבני בוץ . הטירה העניקה למקום את שמו בתוספת "צבי" על שם הרב צבי הירש קלישר, מראשוני הציונות הדתית במאה-19.
טירת צבי היה הישוב הראשון שהתיישב מדרום לבית שאן ובמשך שנים רבות, סימן את גבולה הדרומי של בקעת בית שאן.

tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות