Rapoo- It solutions & Corporate template


הלכה למעשה - הלכות לחיי היום יום

בס"ד

כשרות מוצרים לפסח

יש להקפיד לקנות מוצרי מזון עם הכשר מקורי לפסח – בגוף האריזה (לא מדבקה).

מצה עשירה– מצה שעיסתה כוללת נוזלים אחרים בנוסף למים – אסורה באכילה לדעת הרמ"א, כמנהג האשכנזים. ניתן לשמור את המצה העשירה בפסח ולאוכלה אחרי פסח.

קטניות– כגון: אורז, עדשים, שעועית, חרדל, אפונה, חמניות ותירס אסורות בפסח למנהג האשכנזים וחלק מקהילות הספרדים.

שמן קטניות– שמן קטניות אסור כקטניות. כיום, לא משרים את הקטניות במים (חוץ מבשמן תירס) לפני כבישתם, ולכן לדעת הרב קוק, מותר להשתמש בשמנים אלו, מפני שגם מיני דגן שאינם מושרים במים, אינם חמץ. משום כך ניתן לאכול שוקולדים המכילים שמני קטניות ומסומנים ככשרים לאוכלי קטניות גם למי שלא אוכל קטניות. יש המחמירים ונמנעים משימוש בשמנים אלו ולכן הרבנויות רושמות על ההכשר "לאוכלי קטניות".ב"טיב ביתי" אנו משתמשים בשמן קנולה בלבד.

קטניות חדשות– כגון: בוטנים, לפתית (קנולה) וקינואה. לדעת הרב פינשטיין אין להחמיר במינים אלו, מפני שהקטנות האסורות הן רק אלו שיש לנו מסורת לאוסרן. גם בכך יש המחמירים.

מזון לחיות- איסור חמץ בפסח כולל איסור בעלות על חמץ (בל יראה ובל ימצא) וכולל איסור הנאה מחמץ. יש לוודא שהאוכל אינו מכיל חמץ ולהיערך לקניית אוכל אלטרנטיבי אם נחוץ.

מוצרי קוסמטיקה- מעיקר הדין, מוצרי הקוסמטיקה מותרים בפסח משום שאינם ראויים למאכל כלב. יש הנמנעים משימוש במוצרים העשויים מחמץ.

חומרי ניקוי– אינם ראוים למאכל כלב ולכן אין צורך בהכשר לפסח.

משחת שיניים ושפתונים– דברים הבאים במגע עם הפה ראוי להקפיד לקנות עם הכשר לפסח.

תוספי מזון וויטמנים– יש להקפיד על הכשר לפסח.

תרופות­–לחולה שיש בו סכנהמותר לאכול בפסח אפילו חמץ אם החמץ נחוץ לבריאותו.לחולה שאין בו סכנהמותר לבלוע את כל הגלולות. ראוי להשתמש בתרופות כשרות לפסח, במידה והדבר אינו עלול להשפיע לרעה. רשימת התרופות הכשרות לפסח נמצאת במרפאה.

תרופות בצורה של סוכריות למציצה טעונות הכשר לפסח.

הגעלת כלים לפסח

רצוי להשתמש בפסח בכלים מיוחדים לפסח. כשאין כלים מיוחדים לפסח יש להגעיל את הכלים, על מנת שטעם חמץ שנבלע בדפנות הכלים לא יפלט לתבשילי הפסח. הכלל היסודי בהגעלה הוא: "כבולעו כך פולטו" – הכלי פולט את מה שבלע באופן השימוש בו השתמשו.

!ונשמרתם מאד לנפשותיכם – יש להיזהר מתאונות, כויות מחום או מחומרי ניקוי בהכנות לפסח!

הכנה להכשרה בכל סוגי ההכשרה:

 • פירוק החלקים הניתנים לפירוק וניקוי יסודי.
 • כשלא ניתן לנקות לחלוטין יש לפגום את השאריות על ידי חומר פוגם, כגון: אקונומיקה.
 • המתנה 24 שעות לפני ההגעלה.
 • העברת הכלים במדיח הכלים איננה נחשבת להגעלה.

הכלי \ המכשיר

אופן הכשרתו \ הכנתו לשימוש בפסח

בקבוק לתינוק

הגעלת הבקבוק. ניקוי יסודי של בסיס הפקק והחלפת הפטמה.

חרס, חרסינה

אין אפשרות להכשיר.

כיור

עירוי מים רותחים. רצוי לשים רשת או פלסטיק בכיור בפסח

שיש

אם מניחים עליו תבניות חמות מהתנור – עירוי מים רותחים על ברזל מלובןאועירוי מים רותחים וכיסוי השיש. אם לא מניחים על השיש תבניות חמות ניתן להכשירו על ידי עירוי מים רותחים בלבד.

כיריים גז

קרני הגז – הבערה במשך 5 דקות לאחר הניקוי.

חצובות – ליבון או ציפוי בנייר כסף עבה. משטח הגז – ניקוי (המשטח טרף כל השנה מפני שנשפכים עליו תבשילים חלביים ובשריים).

כלי זכוכית

הגעלהאוהשריה במים לשלוש יממות והחלפת המים כל 24 שעות.

כסא לתינוק

ניקוי יסודי. עירוי מים חמים על המגש.

מדיח כלים

ניקוי יסודי והפעלה בטמפרטורה הגבוהה ביותר. מגשים – הגעלה.

מיקרוגל

הרתחת כוס מים עם סבון למשך זמן ארוך מהרגיל ופתיחת הדלת ליציאת האדים.

צלחת הזכוכית העגולה – הגעלה. רצוי לכסות את האוכל בפסח בשני כיסויים.

מיקרוגל עם השחמה \ גריל, תנור אפיה

לאחר הסרת השומנים והמתנת 24 שעות, הבערה בחום המקסימלי בו השתמשו למשך שעה. רשת להנחת תבניות – להשאיר בתנור בעת הכשרתו. אין להכשיר תבניות.

מקרר

צריך לנקות היטב את המקרר להפשיר את המקפיא ולנקותו. יש לנקות את הפירורים המצטברים בגומי המקרר.

פיירקס ודורלקס

הגעלה. אם משתמשים בהם לאפיה בתנור או ישר על האש – אין להכשירם.

פלטת שבת

ניקוי במסיר שומנים, הפעלה למשך שעה וכיסוי בנייר כסף.

שולחנות אכילה

עירוי מים חמים או כיסוי במפה במשך החג.

תיקים ועגלות

יש לוודא שאין בהם חמץ, וכן בכל המקומות המועדים.

"הננו שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו, ורשמי הגאולה של שעת הנצח, חוזרים ומופיעים עלינו בכל זהרם בליל התקדש חג, וממשיכים הם את זיום בכל משך ימי החג הגדול והקדוש, חג חרות עולמים אשר לעם עולמים"(מאמרי הראי"ה)

קטניות בפסח
הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פרק ה הלכה א' פוסק:
"אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד, והם שני מיני חטים שהן החטה והכוסמת, ושלשת מיני השעורים שהן השעורה ושבולת שועל והשיפון, אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן אין בהן משום חמץ אלא אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ הרי זה מותר באכילה שאין זה חמוץ אלא סרחון". לדעת הרמב"ם מותר לאכול קטניות בפסח (וכך פוסק השולחן ערוך).
מקור המנהג האוסר אכילת קטניות בפסח הוא בדברי סמ"ק – ספר מצוות קטן לר"י מקורביל. הטעם לאיסור הקטניות הוא דמיונם למיני דגן וחשש שמיני דגן מעורבים בקטניות. הרמ"א (או"ח סי' תנג) כותב: "והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות". בעל ערוך השלחן (תנ"ג, ד) כותב: "נהגו אבותינו זה הרבה שנים וקבלו עליהם באיסור לבלי לאכול אורז וכו' ... ואיסור זה, כיון שקבלו עליהם אבותינו משום גדר דין תורה, אסור לנו לבטלו. והמפקפקים בזה והמקלים בזה מעידים בזה על עצמן, שאין בהם יראת שמים ויראת חטא ואינם בקיאים בדרכי התורה".
גם העדות הנוהגות להחמיר בקטניות בפסח, הקלו בנקודות הבאות:
 1. חמץבפסח נאסר בבל יראה ובבל ימצא, ואילוקטניותניתן להשאיר בבית (גם ללא מכירה).
 2. חמץבפסח נאסר בהנאה, ואילו משמניקטניותמותר להנות בפסח (הדלקת נרות - רמ"א).
 3. חמץשנפל לתבשיל בפסח אוסר את התבשיל במשהו (- אפילו פירור אחד של חמץ). תערובת שלקטניותבדבר אחר מותרת, כל זמן שהקטניות אינן הרוב (רמ"א). אמנם, אם תפקיד הקטניות בתבשיל הוא מהותי, מבחינת המרקם, הטעם או הריח, אין להתיר את התערובת באכילה.
 4. יש המקילים בשמן קטניות.
ברמה האישית והציבורית יש לקחת בחשבון את מנהג העולם, ואת רצוננו לאפשר לאנשים אחרים לסעוד על שולחננו. אי לכך, מדיניות הכשרות בטירת צבי היא כדלהלן:
טיב ביתי
האוכל ללא קטניות. השימוש בשמן הוא בשמן קנולה בלבד.
מרכול
 1. קטניות (כגון אורז וחומוס) יימכרו עד ערב פסח בלבד.
 2. מוצרים שיש בהם שמני קטניות (כגון חלק ממעדני החלב ושמן סויה) יימכרו גם בפסח תחת הכיתוב: "כשר לפסח לאוכלי קטניות".
 3. מוצרים ללא חשש קטניות יימכרו לפני החג ובחול המועד.
הרב משה שפטר

ניתןליצור קשר עם הרב משה שפטר בדוא"ל

speterfamily@gmail.com


tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות