Rapoo- It solutions & Corporate template

מאפיינים כלכליים
טירת צבי מתאפיינת בפרנסה מגידולים חקלאיים מסורתיים ומתיירות
במשולב עם תעשיית המזון במספר תחומים.
במספר תחומים ישנם שותפים חיצוניים לעסקים אשר מנוהלים בתאגיד בצורות שונות.
טיב טירת צבי- מפעל מוצרי בשר מעובדים.
"גן בעדן" אירוח כפרי- כולל יחידות נופש חדשות ומעוצבות.
טיב ביתי- קייטרינג מוסדי למפעלים באזור ולאירועים.
"דג הארץ"-שותפות לאריזה ושיווק הדגים .

ענף תמרים-מטע תמרים בין הגדולים בארץ המשווק גם לולבים.

שותפות גזר בגלבוע- שותפות עם מעלה גלבוע לשיווק וגידול
"דג טג"-שותפות עם קיבוץ מעלה גלבוע לגידול דגים.
הוד טבע בגלבוע- שותפות לגידול הודים עם קבוצת יבנה ומעלה גלבוע.
בקר- מפטמה לפיטום עד 1,200 ראש בקר.
יזמויות שונות- מספר עסקים קטנים .

tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות