Rapoo- It solutions & Corporate template

שעורים תורניים רבים מתקיימים בישוב ומפורסמים בלוח המודעות שבחדר האוכל

בנוסף להם ישנם גם שעורים קבועים במשך כל ימי השנה

שיעורים קבועים בימי חול

18:30שעור משנה לותיקים
19:15שעור בדף היומי

שעורים קבועים בשבת

7:00הרב שפטר בבית חיים פרידמן - ספר החינוך
7:00קדיש גולדברג בבית המדרש - מסכת ברכות
7:15שמואל רם בבית משפחת חורין - מסכת כתובות
7:15גבי בן דוד בביתו - מסכת יומא
11:00שעור בפרשת השבוע - אחרי תפילת מוסף - באולם ההרצאות
11:00שעור בפרשת השבוע - גבי בן דוד בביתו
הרב שפטר - שו"תים באקטואליה - בבית הכנסת בשבתות הקייץ
לימוד ילדים והורים מדור לדור - הזמן ע"פ יציאת השבת
tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות