Rapoo- It solutions & Corporate template


בהתחלה היו רק בודדים. ניהלו משא ומתן עם מזכירות בית אלפא לקבל חברים נוספים,
והם רצו להסכים. אולם, מספר מקומות עבודה היה מוגבל, ועבדו שם גם חלק מחברי תל עמל. לבסוף הוכרע העניין בשיחת הקיבוץ, ונגד דעת מזכירותם הכריעו החברים לקבל מקרובי
החברים לעבודה ולא להגדיל מה שהיה נקרא "ההכשרה של רודגס".
יעקב רייפן מספר: גם מניר דוד היו שם בהכשרה. אחד מהחברים ושמו אברהם יפה, נשאר שם והיה מדריך לילדי בית אלפא. הוא השפיע עליהם להצטרף ל"שומר הצעיר" וזה היה אחד הגורמים אחר כך לפילוג הקיבוץ.
איזי שפרינגר: היינו שם חצי או שלושת רבעי שנה. כל אחד השתלם בענף שנראה חשוב אחר כך להתיישבות. למשל: אפרים אדלר (יעיר) ברפת, נפתלי פרידלנדר – במוסך וכו'.
יוסף הוכמן מדווח למזכירות ברודגס (סיון תרצ"ז): הייתה קופה של 14 לא"י. מזה, קנינו נכס
בעד 9.5 לא"י ובעד הקורס בעין חרוד שולם 3 לירות. לירה וחצי הנותרים הספיקו להוצאות קטנות במשך הזמן. כעת יש לנו כבר חוב של 2.300מיל בעד הוצאות שונות. שני חברים התאזרחו וארבעה שילמו 10 גרוש כל אחד דמי רישום להתאזרחות.
בתמונה: מפקד חברי טירת צבי בבית אלפא
בשביל נסיעות וגילוח אנחנו מקבלים כבר כסף מהקיבוץ. גם בגדי עבודה, חוץ מנעליים, קיבלנו עד היום.
עם גידול מספר חברינו מוכרחים לסדר פעם ולתמיד את התנאים שלנו בקיבוץ, ואם כדאי שחברינו יעבדו כאן בעבודות בלתי מקצועיות. כעת הם מבקשים שלא נוציא חברים בלי הודעה מוקדמת.
הח' יצחק שפרינגר נסע לתל אביב. הוא רוצה לעבוד בגרז' לתיקון אוטובוסים, ויש לו סיכויים להסתדר בעד שכר העבודה שיקבל. הח' דיוולד (דולב) ביקר אצלנו ואנחנו הסכמנו שהוא יעבוד כאן בבית אלפא במקום שפרינגר.
כעת מסודרים בעבודה:
גן ירקות – בר יוסף, אהובה.
רועה צאן – שלמה לוין.
מכבש – חיים קופלוביץ (בית - יעקב)
קומביין ותיקון מכונות – נפתלי פרידלנדר.
חצירים – יוסף הוכמן.
אפרים שולץ (שילה), אפרים סובלמן ויעקב רייפן עובדים בעבודות שונות, בעיקר בפלחה.
מרים שטראוס (מלמד) עובדת במטבח.
שמואל בורגר מספר על ליל שבת הראשון בבית אלפא: בליל שבת עבר מרדכי פרנק לפני התיבה. ברגע שהתחלנו לשיר "לכה דודי" החלה נהירה של אנשי המשק על ילדיהם. כל סביבת בית הכנסת המה מחברי וילדי המשק אשר הקשיבו בדריכות רבה לתפילה.הזקנים (הכוונה להורי החברים מבית אלפא שהיו דתיים) אמנם רצו להרחיקם מהמקום בטענה שהם מפריעים לתפילה, אבל הצלחנו למנוע את הדבר.
מתוך דו"ח של חנוך גרשטיין (יורב) למזכירות אחרי ביקור בבית אלפא (אייר תרצ"ז):
...במו"מ עם מסדר העבודה בקיבוץ הצענו להגדיל את פלוגתנו עד 20 חבר וחברה. התנאים שהצענו הם: שייתנו לנו חומרים להקמת צריף עבור 15 חברים, בתנאי שנחזיר להם את הכסף בזמן שנעלה על הנקודה שלנו. אנו מסכימים ש 10 מאתנו יישארו למשך זמן השתלמותם (שנה לכל הפחות) מהם 5 בחורות.

פורסם: "השבוע בטירה"שבתיום הכיפוריםט' בתשרי תשע"ב 7.10.11 שנה כ"ו גיליון1

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות