Rapoo- It solutions & Corporate template


עם העלייה על הקרקע, נוסף למאהלי הבדואים, מצאו ראשוני טירת צבי, גם כמה חוות מטופחות של גרמנים טמפלרים שישבו בסמוך.
בשנות ה – 20 של המאה הקודמת רכשו לא מעט אנשים שטחי קרקע בעמק בית שאן וייסדו חוות חקלאיות. ביניהם היו כעשר משפחות מצאצאי הגרמנים הטמפלרים שהגיעו לארץ ישראל במאה התשע עשרה והקימו את המושבות הגרמניות בערים וכן כמה כפרים חקלאיים.
כל החוות הוקמו בדרום עמק בית שאן, אך ביום העלייה על של טירת צבי על הקרקע, רק שניים התגוררו בחוותיהם. ממש קרוב לטירת צבי, על יד מעיין שיח'ת פידה, (עין פדות) התגורר ארווין קופ עם אשתו לואיזה. שלוש בנותיהם התחנכו במושבה ולדהיים (היום אלוני אבא).
הבית היה בנוי לבני בוץ שיצרו קירות עבים. שתי קומות היו לבית ומרתף, שבימי הקיץ החמים הזרימו דרכו את המעיין הסמוך כדי לקרר את כל הבית.
מר קופ היה אדם ידידותי וחבריטירת צבי הייקים, נהנו לשוחח עמו בשפת אימם. הוא היה מקבל את פניהם,
תמיד על המרפסת ומעולם לא הזמינם להיכנס. אשתו אף נהגה ללוות מהמבשלות מוצרים שחסרו לה, ולהלוות להן משלה.
קופ היה חקלאי חרוץ שהכניס כלי עבודה מודרניים, כמו טרקטור זחל, ואף ביצע בו עבודות בעבור שכניו הערבים. סביב הבניין, נטע קופ מטע זיתים ופרדס הדרים ואף גילה זן חדש של זיתים שכינהו "ערידה". זן זה שרד שנים ארוכות, ואף זכה לשם עברי "שדה אליהו – 5". הוא אף התקין טחנת קמח מוטורית ששירתה אותו ואת ערביי הסביבה (את שרידיה ניתן לראות ע"י בריכת האגירה הסמוכה). בעת ההתקפה הראשונה על טירת צבי, ניסה קופ להזעיק את הצבא הבריטי לעזרה, אך הטלפון היה מנותק...
ביתוילנד

מול הכניסה לבית הספר "שקד" דהיום, שכן ביתו של וילנד. גם הוא היה בית קומתיים, אך מה שאפיין אותו היה גג רעפים אדומים שנבנהמעל הבית, כאשר הכוונה הייתה לאפשר בין הבית והגג זרימת אוויר שתצנן את הבית. בזכות הגג האדום כונה המקום "הבית האדום", והרעפים שהוסרו מגגו לפני שנהרס, מכסים היום את בית הכנסת של שדה אליהו. בניגוד לקופ, היה וילנד מסתגר. הוא חי בגפו ולא יצר קשר עם שכניו היהודים.

בטירת צבי רווחו שמועות כי לגרמנים היה משדר חשאי שבאמצעותו התקשרו ישירות עם המשטר הנאצי בגרמניה, אך ההוכחות היו נסיבתיות בלבד.
מכל מקום, במהלך 1938 מכרו הגרמנים את נחלותיהם לקק"ל, ונעלמו מהשטח. מהבית האדום נותרו רק עצי הפיקוס, שדרת דקלי הוושינגטוניות שרידי אמת מים וקטע רצפה. בית קופ עומד בהריסותיו עד היום.
תיאור מפורט של היחסים עם הגרמנים ניתן לראותבעבודת גיאוטופ של תומר הלוי שנמצאת באתר טירת צבי – היסטוריה- תולדות טירת צבי.

פורסם בדף השבועי פרשת"ויצא"ו' בכסלו תשע"ב2.12.11 שנה כ"ו גיליון7

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות