Rapoo- It solutions & Corporate template

תעתועי מזג האוִיר בטירת צבי א'

היום החם ביותר:הטמפרטורה המְרַבִּית נרשמה ע"י התרמוגראף של טירת צבי בשרב הכבד שפקד את ארץ ישראל ב-23-19 ביוני 1942. ב-21 ביוני, נמדדה בטירת צבי טמפרטורה של54 מעלות צלסיוס [בַּצֵּל],וזוהיהטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה אי פעם בישראל בפרט ובאסיה בכלל.

עפ"י"איזור בית שאן" מאת דב ניר.

להלן מכתב שהתקבל בשנה שעברה מהשירות המטאורולוגי:

שלום

אנו מנסחים בימים אלו מכתב הסבר לארגון המטאורולוגי העולמי בדבר נכונות "שיא הטמפרטורה שנמדד בטירת צבי ב-21 ביוני 1942".

הארגון מבצע בדיקות כדי לאשש נכונות שיאים עולמיים,ולשיא של טירת צבימעמד מיוחד, היות שזה הערך הגבוה ביותר שנמדד בכל יבשת אסיה.

יש בידינו מידע יקר בדמות דף התצפיות של אותו חודש, ובו נרשם בבירור הערךשל54 מעלות צלסיוס.

עם זאת, בבדיקת מידע כזה צריך לבדוק היבטים סביבתיים, כמו, באיזה סוג מכשור נעשה שימוש, איזה מגן קרינה היה (סוכה מטאורולוגית) ומה הייתה הצבת התחנה על רקע הסביבה.

היות שהמדידה בוצעה לפני שהשירות המטאורולוגי נכנס לתמונה (תחנת השירות הוקמה ב-1958), בהכוונה של פרופ' דב אשבל ז"ל מהאוניברסיטה העברית, אין בידינו מידע לגבי פרטים אלו ולא תמונות מהתחנה.

האם במקרה יש בארכיון תמונות או מידע אחר שיכול לשפוך אור על התחנהבשנות ה-40?

אגב, שם המודד, כפי שמופיע על דף התצפית, היה דוד כהן [–האם מישהו מַכִּיראת האיש הזה, או שמע עליו?].

בתודה ובברכה, א.פ.

מנהל תחום אקלים ומטאורולוגיה חקלאית, השירות המטאורולוגי, בית דגן.

ואכן, לאחר חיפוש ארוך, מצאנו בארכיון תמונות של התחנה, והן שימחו מאוד את הכותב שזיהה מיד את סוג הסוכההתקניתשנמצאה שם.

באתר משפחת יורב יש קישורית לאתר

,http://members.iinet.net.au/~jacob/worldtp.html

WORLD TEMPERATURE EXTREMESובו כתבה על שיאים שונים וביניהם:

ASIA:HIGHEST RECORDED TEMPERATURE:Tirat Tsvi, Israel53.9 C(129.0 F) on the 21st June, 1942

תרגום: הטמפ' הקיצוניות בעולם.אסיה: הטמפ' הגבוהה ביותר מדווחת מטירת צבי – ישראל.

כאשר שאלתי את אבנר מדוע "רק" 53.9 מעלות, ולא 54 כפי שידוע לנו, השיב לי כי הטמפרטורה הרשמית היא אכן54 מ"צ וטופס התצפית המקורי מצוי בידי השירות המטאורולוגי. אולם, הנתון הזהנרשם בארה"ב במעלות פרנהייט עגולות (129.0) המקובלות אצלם. בפרסום בין-לאומי, חזרו למעלות צלסיוס ובהמרה הזו נוצר השיבוש.

מעניין איך התמודדו חברי טירת צבי עם החום הזה, ללא מזגנים וללא מאווררים, וכמו שאמרה בכתבה בערוץ השני של הטלוויזיה, לני מרקוביץ שזוכרת היטב את היום הזה: "אפילו צל לא היה"!

פורסם בדף השבועי ערש"ק"בחוקותי "כ"ו באייר תשע"ב18.5.2012

קישור לאתר השרות המטאורולגי הישראלי המאשר את מדידת שיא הטמפרטורה בטירת צבי כולל צילום של דף המדידה ביום זה 21.6.1942

לחץ כאן

לסרטון על היום החם ביותר בעריכת ערוץ 2 בטלויזיה - לחץ כאן - משקל הקובץ 11 MB

מתקן הטפטפת לקרור החדר - מסגרת מרושתת, שמולאה בנסורת עץ.

צינור מים שהונח מעליה טיפטף על הנסורת, והרוח הכניסה מבעד לחלון אויר קריר ולח לבית

tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות