Rapoo- It solutions & Corporate template

גם על זה דיברו!

כיצד נקבע השם "טירת-צבי"

מכתב בו נשאלים חברי טירת צבי כיצד מקימים ישוב חומה ומגדל - לחץ כאן

מכתב המתריע על שרפות חקלאיות שעלולות להגרם מניצוצות הקטר של רכבת העמק - לחץ כאן

מכתב לרב יוחנן זופוביץ להכשרת השק גבעון כשוחט

ראיון עם עליזה גניאל על יום העליה והשנים הראשונות בטירת צבי

לקראת חתונתם של יעקב ולני מרקוביץ הקנה הגזבר אריה קניגסהופר (גניאל) טבעת זהב לחתן,

שהרי כל הרכוש שייך לכולם ואין רכוש פרטי. הטבעת חייבת להיות רכושו של החתן.

לחץ כאן לראות את הכתובה של משפחת מרקוביץ.

החתונה היתה ביום ששי כדי שאפשר יהיה לערוך סעודה בערב שבת .נערכה שלשה ימים לאחר נפילת שטורמן אתקין ומוסינזון

כרב שימש השוחט בנימין זאב רוטברג מכפר יחזקאל שהגיע למרות הסכנה בדרכים לאחר ההתנקשות והיה צריך לחזור לביתו עד שבת.

לקריאת סיפורו המרגש של השוחט ומשפחתו - לחץ כאן

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות