Rapoo- It solutions & Corporate template

חטיבת הביניים

חט"ב כוללת את כיתות ז-ט. מהכרות ומחקרים שונים ידוע שזהו גיל מורכב המשלב מחד התפתחות פיזית מואצת ומאידך פער גדול בהתפתחות הנפשית-ריגשית.עובדה זו יוצרת מורכבות רבה בהתנהלות קבוצות הגיל הללו ומחייבת ,רגישות,מחשבה ותכנון בבניית תוכנית פעילות מתאימה.

בשנה האחרונה ניסינו לעבור בחטיבה לעבודה המזכירה את העבודה החינוכית בתיכון עם ההתאמות הנדרשות. דגש על הגעה לכל ילד והכרות מעמיקה ומתן מקום לכל ילד להתפתח ולפעול לפי הצרכים המתאימים לו ובמקביל ליצור עוגנים קבועים במהלך השבוע המאפשרים לנוער להתחבר ולדעת שיש מה שאנו מכנים- "שגרת חטיבה". במסגרת מגמה זוהמועדון הוא מקום מפגש איכותי עם המדריכים ומשלב פעילות מובנית כגון מפגש עם אנשים או פעולה ערכית סביבנושא מסוים.

בחטיבה יש נסיון לגבש את קבוצת השווים,ליצור צוותי עבודה שינהלו את פעילות החטיבה ,כמובן עם הנחייה מתאימה.

אנו עדים במהלך העבודה במגוון בעיות וקשיים של נערים ונערות הקשורים למאפייני הגיל הזה שבו ההתבגרות מואצת. הצוות נמצא בשביל מי שרוצה לפנות והוא מקבל עזרה מגוונת בהתאם לצרכיו. כאן המקום לציין שאין אנו מחליפים בשום מקרה את ההורים,זהו מרכיב חשוב בעבודה והיכולת לחבר את ההורים היא הבסיס להצלחה. אנו עושים כל מאמץ לא להיות תחליף אלא לחבר ,לערב ולהיות שותפים בתהליכים עם ההורים כחוליה המרכזית בכל בעיה וגם בהצלחות.


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות