Rapoo- It solutions & Corporate template

כתות התיכון

התיכון כולל את כיתות י'-יב' והעקרון המרכזי המנחה אותנו בעבודה היינו-להגיע לכל ילד.

כלומר מירב הזמן של הרכזים מושקע ביצירת קשר איכותי עם מירב הנערים, הכרות ומתן מענה לצרכים, עזרה ותמיכה לפי הצורך.עקרון זה מושג בהרבה עבודה "תת קרקעית" שהיא בעלת אופי בלתי פורמלי כלומר כוללת-שיחות לעיתים מזדמנות עם הנערים, מפגש במקומות בהם נמצאים הנערים במהלך היום (ארוחת צהריים,בית הספר וכו...) כמו כן מתקיימות אחת לשנה לערך גם שיחות אישיות מסודרות בהן מתקיים תאום ציפיות וזו הזדמנות נוספת לשתף במחשבות וקשיים.

יצירת הקשר המשמעותית הופכת את הרכזים לכתובת משמעותית ולאוזן קשבת בהרבה מאוד מקרים, לעיתים במקביל להורים ולכך חשיבות גדולה. יש מקרים בהם משמשים הרכזים כגורם מתניע לתהליך הכולל את ההורים,בית הספר וגורם טיפולי .

אנו בוחנים את הפרויקטים השונים לאורך השנה דרך העיניים הללו- האם נוכל להגיע לכל ילד במהלך הפרויקט,איך נוכל לקדם תהליכים חינוכיים עם הפרטים בקבוצה,איך נוכל לקיים ניהול עצמי אמיתי שבו הנוער יזיז את עצמו וייקח אחריות,האם ניתן בפרויקט לתת לנוער להיכשל מבחינת למידה אמיתית?

כל אלו שאלות המעסיקות אותנו ולמעשה מנחות אותנו בעבודה.

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות