Rapoo- It solutions & Corporate template

טירת צבי עמק בית שאן, 10815

טל' משרד:04-6078811

פקס' :04-6078757

טל' ביא"ר 04-6078920

פקס' - 04-6586833

tmarim@tiratzvi.org.il

 

  

 

 מטע התמרים בט"צ הוא הגדול בארץ.
ומונה כ- 16,000 עצים על שטח של כ- 1200 דונם. 
הרכב הזנים במטע:

אנו מגדלים את כל תשעת הזנים המסחריים המוכרים כיום בארץ:

זנים לחים - ברהי 3000 עץ, חייאני 600 עץ. 
זנים יבשים- חדראוי 200 עץ, חלאוי 1600, דרי 6400, זהדי 1000, אמרי 500, מג'הול 2500, דקל-נור 100. 
המטע גדל בהתמדה תוך שמירה על הרכב זנים רחב.

חומר הריבוי לנטיעות בא כולו מחוטרים שגדלו אצלנו - מה שמבטיח את בריאות העצים ואיכותם.


מעט הסטוריה:
מטע התמרים הראשון בט"צ ניטע בשנת 1954.
הזנים החשובים היו החדראוי, והחיאני.
בסוף שנות ה- 60 היה עודף שתילים של הזן 'ברהי'. זן זה לא התאים לתנאי האקלים בארץ, היות ותאריך הבשלתו חל בתקופת הגשמים. השתילים נקנו בעיקר מחוסר ברירה. מאוחר יותר התבררו יתרונותיו של הזן, המשווק בעודו בוסר. אט אט שהלך והתרחב היקף הזן, תוך לימוד השוק המיוחד של הזן. כיום תמר זה הוא עיקר המטע ומונה למעלה מ- 3000 עצים.


 גלריית תמונות תמרים - לחץ על התמונה כדי לפתוח את האלבום
תגיות 

tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות