Rapoo- It solutions & Corporate template

אתם מוזמנים לבקר במרכז המבקרים דרך התמר
בכל יום בתיאום מראש, להוציא שבתות וחגים

להזמנות:

טל. 6078771 04

פקס. 6586336 04


טירת צבי ד.נ. עמק בית שאן 10815,
דוא"ל:hatamar@tiratzvi.org.il

דרך התמר - מרכז המבקרים

חוויה לימודית בה ישולבו פעילות עצמאית וסיור במטעי התמרים תוך הנאה מיופיו ואצילותו של העץ ומתק פריו.

הפעילות סביב עץ התמר נמשכת דרך כל עונות השנה,

בכל עונה ניתן לגלות פן שונה של מטע התמרים.

התכנית משלימה ומשתלבת בתכניות הנלמדות

בכיתות השונות של ביה"ס

את החוויה של הפעילות במטע נעביר במרכז במשך כשעתיים


ההדרכה נעשית ב-3דרכים:

הדרכה אור קולית באולם ותצוגה.

סיור בשטח והדגמה של הפעילות החקלאית

עבודה עצמית של המבקר ויצירת מוצרים המבוססים על חומרים מעץ התמר.

סביבות לימודיות

הכרת התמר כגידול חקלאי - שיטות הגידול בעבר, ובטכנולוגיה מתקדמת היום.

הכרת בית הגידול הטבעי של התמר - העמק - גיאוגרפיה והסטוריה

השימוש בכל חלקי העץ לצרכי האדם.

tiratzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות